1. امکان پیش نمایش اعلان به هنگام ساخت اعلان
  2. نمایش گرافیکی اعلان های ارسال شده در صفحه اعلان ها
  3. امکان فیلتر اپلیکیشن ها بر اساس ورژن در قسمت اعلان پیشرفته
  4. امکان حذف اپلیکیشن از پنل
  5. نمایش میزان دریافت در صفحه اعلانها و در قسمت توضیحات کامل هر پیام