به نام خدا

پیرو امکانی که برای انتقال کاربران از سایت parse.com به پوشه معرفی شده بود (این لینک)، برخی از دوستان این سوال را داشتند که آیا امکان انتقال کاربران آنها از پوشه وجود دارد یا خیر؟ ببعبارت دیگر برای آنها این سوال وجو دداشت که در پوشه چه کار باید بکنند که پس از انتقال از پوشه باز هم بتوانند به کاربران خود پیام ارسال کنند و مانند پارسه، کاربران خود را از دست ندهند.

جواب این کار بله است، یعنی شما میتوانید در صورتی علاقه قبل از انتشار برنامه خود، روند زیر را انجام دهید و برنامه خود را با کانال اختصاصی خودتان در گوگل انتشار دهید تا امکان انتقال کاربران در ادامه نیز وجود داشته باشد

برای این کار باید شما پروژه ای را در کنسول گوگل ایجاد کنید و مشخصات آن را برای ما ارسال کنید. ما این مشخصات را مخصوص شما نگهداری و از آن استفاده می کنیم و مالکیت آن برای خود شما باقی می ماند.

برای این کار باید مراحل زیر را انجام دهید:

1- با استفاده از عبور کننده از فیلتر به این آدرس بروید: https://developers.google.com/mobile/add


2-


3- نام و پکیج نیم اپ خود را وارد کنید


4-


5-


6-


برای استفاده از این مشخصات در اپلیکیشن شما، به هنگام ثبت اپلیکیشن در پوشه، تیک تنظیمات پیشرفته را در فرم ایجاد اپلیکیشن بزنید و Sender ID و API KEY را وارد کنید.

موفق باشید