شاید در فرم ایجاد اعلان پیشرفته و در صفحه انتخاب مخاطبان، عنوان ارسال به تاپیک را دیده باشید و برای شما سوال شده باشد که تاپیک چیست و چه کاربردی دارد؟

ارسال به تاپیک

تاپیک یا تگ برای دسته بندی کاربران شما صورت میگیرد تا بتوانید پیامها را بر اساس علاقمندی آنها ارسال کنید. سعی می کنیم این مورد را در قالب یک مثال برای شما بیان کنیم. فرض کنید شما یک اپلیکیشن خبری دارید و از کاربر خود سوال می کنید که به چه اخباری علاقمند است (سیاسی، ورزشی، علمی و ...). پس از اینکه کاربر علائق خود را انتخاب کرد شما می توانید به هنگام ارسال پیام ها، با توجه به موضوع پیام آن را تنها برای افرادی ارسال کنید که به آن موضوع علاقه داشته اند.

چگونه تاپیک را پیاده سازی کنیم؟

استفاده از این امکان نیاز دارد تا شما در اپلیکیشن خود راهکارهایی را برای عضویت افراد در دسته هایی که شما تعریف می کنید را قرار دهید. در کتابخانه پوشه دو تابع برای عضویت و لغو عضویت در تاپیک ها وجود دارد. برای عضو کردن کاربری در یک دسته یا تایک میتوانید از تابع عضویت استفاده کنید:
Pushe.subscribe("Topic_Name")
و برای لغو عضویت یک کاربر از یک تاپیک از این تابع استفاده کنید:
Pushe.unsubscribe("Topic_name")
 در موارد بالا منظور از Topic_name نام دسته ای است که کاربر قرار است به آن اضافه و یا حذف شود. مثلا sport, politics, ... توجه داشته باشید که ورودی این توابع از نوع استرینگ است و باید به انگلیسی باشد.
برگردیم به مثال بالا، شما در ابتدای برنامه از کاربر سوال می کنید که به چه اخباری علاقمند است و با انتخاب هر کدام، با استفاده از تابع عضویت بالا او را در آن دسته عضو می کنید و همچنین می توانید به دلخواه کاربر او را از یک گروه حذف کنید.
برای آشنایی بیشتر با روش پیاده سازی به صفحه آموزش مراجعه کنید و با توجه به ابزار مورد استفاده خود در قسمت سایر امکانات، توضیحات بخش تاپیک را مشاهده کنید.

توجه: توجه داشته باشید که تابع عضویت را نباید بلافاصله بعد از تابع Initialize قرار دهید. به عبارت دیگر اول باید کاربر در پوشه ثبت شده باشد و پس از آن در یک تاپیک عضو شود. برای اطمینان از وضعیت ثبت کاربر در پوشه می توانید از تابع isPusheInitialized در یک شرط استفاده کنید. این تابع یک مقدار بولین برمی گرداند که نشان دهنده ثبت شدن یا نشدن دستگاه در پوشه هست و اگر مقدار این تابع صحیح باشد شما میتوانید از تابع عضویت استفاده کنید و در قبل از آن این عضویت صورت نمی گیرد (این تابع از نسخه 1.1.0 پوشه به بعد وجوددارد)

چگونه به یک تاپیک ارسال کنیم؟

در پنل با زدن بر روی دکمه جدید و انتخاب اعلان پیشرفته، فرم ایجاد اعلان پیشرفته برای شما باز می شود. پس از انتخاب نوع اعلان به صفحه انتخاب مخاطبان می روید. توجه داشته باشید که تنها هنگامی که یک اپلیکیشن را انتخاب کرده باشید، گزینه ارسال به تاپیک برای شما فعال می شود. با انتخاب اپلیکیشن مورد نظر و فعال شدن فیلد تاپیک می توانید تاپیک های مورد نظر برای پیام را انتخاب و یا وارد کنید.

نکته مهم: آمار کاربر نمایش داده شده به شما در کارت اعلان ارسال شده که تاپیک دارد، یک روز تاخیر دارد! فرض کنید امروز 100 نفر به یک تاپیک شما عضو شده باشند و کاربران فعلی آن تاپیک هم 3 هزار نفر باشد، وقتی که پیام رو ارسال می کنید تعداد کاربران که به آنها ارسال شده است را 3 هزار نفر نمایش میدهد در حالیکه برای 3 هزار و 100 نفر پیام ارسال شده است. روز بعد تعداد کاربران شما 3 زهر و صد نفر می شود. بعبارت دیگر پیام ارسال میشود ولی در آمار کاربران آن روز شما محاسبه نمی شوند.