بررسی تغییرات اعمال شده در روش آماردهی

همزمان با ارائه پنل جدید پوشه، تغییراتی در نحوه ارائه آماردهی پوشه داده شده است. یکی از دلایل این تغییر، نزدیک تر شدن معیارهای آمار دهی پوشه با سایر معیارهای جهانی است. برای اینکه با این تغییر بهتر آشنا شوید، این مقاله را مطالعه بفرمایید.

در پنل قبلی پوشه در قسمت داشبورد و در قسمت مربوط به نصب‌ها این مقادیر در نمودارها به شما عزیزان نمایش داده می‌شد:

  • تمامی نصب‌ها:تعداد کل نصب‌های شما که از زمان انتشار برنامه حاوی پوشه تا به آن روز، برنامه شما را نصب کرده‌اند.
  • نصب‌های فعال: تعداد نصب‌های شما که برنامه را تا کنون حذف نکرده‌اند.
  • کاربران یکتا: اگر اشتراک بین افرادی که چند برنامه شما را نصب داشتند را حذف کنیم، تعداد کاربران یکتای شما مشخص می‌شود. مثلا اگر یک نفر سه برنامه شما را نصب داشته، یک کاربر یکتا محاسبه می‌شود.
  • کاربران در دسترس: تعداد کاربران یکتای شما که در دو هفته گذشته به اینترنت متصل شده‌اند و دستگاه آن‌ها با سرورهای پوشه تراکنش اطلاعات داشته است. دلیل اینکه چرا برخی از کاربران از دسترس خارج می شوند در این مقاله توضیح داده شده است.

همچنین در نموداری دیگر، تعداد حذف و نصب کاربران شما برای چند روز گذشته، نمایش داده می شد.

در این نمودار نصب روزانه، تعداد نصب‌های جدید شما است و حذف روزانه تنها تعداد افرادی هستند که اپلیکیشن شما را از روی گوشی خود پاک کرده‌اند و شامل افرادی که دیگر به اینترنت اتصال ندارند نیستند.


در پنل جدید این موارد تغییراتی داشته‌اند. برخی از آن‌ها تنها تغییر نام داشته و برخی علاوه بر تغییر نام، تغییر معیار اندازه‌گیری هم داشته‌اند.

در پنل جدید موارد زیر به شما نمایش داده می‌شود:

  • تمامی نصب‌ها: تعداد کل نصب‌های شما که از زمان انتشار برنامه حاوی پوشه تا به آن روز، برنامه شما را نصب کرده‌اند. این معیار تغییری نداشته است.
  • نصب‌های در دسترس: تعداد نصب‌های شما که در یک ماه گذشته به اینترنت متصل شده‌اند و دستگاه آن‌ها با سرورهای ما تبادل اطلاعات داشته است. 
  • کاربران در دسترس: اگر تعداد نصب‌های در دسترس را