بررسی تغییرات اعمال شده در روش آماردهی

همزمان با ارائه پنل جدید پوشه، تغییراتی در نحوه ارائه آماردهی پوشه داده شده است. یکی از دلایل این تغییر، نزدیک تر شدن معیارهای آمار دهی پوشه با سایر معیارهای جهانی است. برای اینکه با این تغییر بهتر آشنا شوید، این مقاله را مطالعه بفرمایید.

بیشتر بخوانید